دوره آموزشی حل مسئله و الگوریتم

محسن محمدی
محسن محمدی
مدال نقره المپیاد دانش آموزی کامپیوتر، عضو تیم علمی کوئرا، طراح سوالات مسابقات دانشجویی ACM

دوره آموزشی الگوریتم و حل مسئله

انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

توضیحات و محتوی دوره :

در ابتدای دوره مفاهیم پایه ای مسائل الگوریتمیک من جمله تحلیل زمانی آنها توضیح داده می شود. سپس به توضیح ساختمان های داده های اصلی و کلیت Container ها پرداخته میشود و در ادامه الگوریتم‌های مهم گراف و ساختمان های داده مربوط به آن مورد بررسی قرار میگیرد. در جلسات بعدی به طور موازی به حل مسائل با رویکرد برنامه نویسی پویا و حریصانه و بازگشتی پرداخته میشود و در انتهای دوره اموزش هایی برای آمادگی در مصاحبه شرکت های بزرگ ارائه میشود. از جمله این اموزش ها میتوان به نگاه کاربردی به مفاهیم object oriented و design pattern های معروف اشاره کرد. همچنین در طول دوره تجربیاتی از این مصاحبه ها با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته میشود.

طرح درس دوره :

Section 1: Introduction to this Course

Section 2: introduction to algorithms

Section 3: complexity of algorithms

Section 4: sorts and their implementation

Section 5: recursive functions

Section 6: basic data‌ structures

Section 7: advanced data structures

Section 8: containers

Section 9: basic graph algorithms

Section 10: advanced graph algorithms

Section 11: greedy algorithms

Section 12: dynamic programming

Section 13: backtracking and applications

Section 14: object oriented programming

Section 15: design patterns

ثبت نام

تاریخ ایونت

یکشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۸ و پنجشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۲

مکان ایونت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

هزینه دوره

دوره حل مسئله و الگوریتم

  • دانشجوی کامپیوتر امیرکبیر: 100,000
  • امیرکبیری: 180,000
  • غیر امیرکبیری: 250,000
  • آزاد: 300,000

پوستر رویداد