دوره آموزشی #C

محمد سامی
محمد سامی
MS. Devs: هم بنیان گذار و مدیر فنی، شرکت پایانه های داده ای نوین: مشاور و مدیر تیم یکپارچه سازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: توسعه‌دهنده سرور، شرکت مهندسی مشاوره پویا سامانه کاسپین: توسعه دهنده سرور، بازینما: توسعه دهنده سرور، پردیس گیم: توسعه دهنده سرور، فندق: توسعه دهنده فرانت

دوره آموزشی #C

انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

توضیحات و محتوی دوره :
زبان C# یک زبان قدرتمند شی‌گراست. این زبان یکی از زبان‌های کتابخانه .NET است. این زبان توانایی‌های بسیاری از جمله توسعه سرور، توسعه اپلیکیشن‌های تلفن هوشمند و اپلیکیشن‌های دسکتاپ و … است.
ما در این دوره با این زبان به صورت کلی آشنا حواهیم شد و قابلیت‌های آن را بکار خواهیم گرفت.

طرح درس دوره :

C# Language Introduction

Variables and Values

Program Flow Control

C# Data Structures

Object Oriented Introduction

Classes and Objects

Exception Handling

Advanced Topics

ثبت نام

تاریخ ایونت

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۶

مکان ایونت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

هزینه دوره

دوره آموزشی #C

  • دانشجوی کامپیوتر امیرکبیر: 100,000
  • امیرکبیری: 150,000
  • غیر امیرکبیری: 200,000
  • آزاد: 250,000
  • ورودی ۹۷ کامیپوتر امیرکبیر: 20,000

پوستر رویداد