دوره آموزشی Django

علیرضا حیدری
علیرضا حیدری
Front-end Developer and Back-end Developer at Bimebazar, Back-end Developer at Tik App, Teacher Assistant (Advanced Programming, Secure Computing) at Amirkabir UT

دوره آموزشی Django

انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

توضیحات و محتوی دوره :
Django یک فریم‌ورک سطح بالا و open source پایتون برای توسعه وب در سمت back-end است. توسعه این محصول توسط توسعه‌دهندگان باتجربه، سرعت بالای پردازش درخواست‌ها، امنیت بالای آن و مقیاس‌پذیری بالای آن باعث شده تا استفاده از آن از دیگر موارد مشابه، ساده‌تر باشد و سازمان‌های بیشتری از این فریم‌ورک استفاده کنند.

طرح درس دوره :

 • (Django Setup(Version 2
 • Django Built-In Components
 • Create Product Objects in the Python Shell
 • New Model Fields
 • URL Routing and Requests Dynamic URL Routing
 • Django URLs Reverse
 • Django Templates
 • Django Templating Engine Basics
 • Rendering Context in a Template
 • For Loop in a Template
 • Using Conditions in a Template
 • Template Tags and Filters
 • Django Forms Raw HTML Form
 • Pure Django Form
 • Form Validation
 • Django ORM
 • Database handling in django using Postgres
 • Django Class Based Views
 • Django and Rest framework
 • (Integration between Django and Front Frameworks(React, Vue

ثبت نام

تاریخ ایونت

شنبه‌ها و دوشنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۸

مکان ایونت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر

هزینه دوره

دوره آموزشی Django

 • دانشجوی کامپیوتر امیرکبیر: 80,000
 • امیرکبیری: 150,000
 • غیر امیرکبیری: 200,000
 • آزاد: 250,000

پوستر رویداد